Architectuur is moeilijk te grijpen in een allesomvattende definitie. De uitoefening van het beroep is sterk ingebed in een steeds complexer wordend systeem van culturele en ethische waarden, technische en economische factoren en maatschappelijke evoluties.

k.a.a.i.-architecten neemt haar plaats hierin als die van een architect-strateeg. Dank zij een brede kennis van en ervaring in het ontwikkelingsproces met een kwaliteitsvolle architectuur als doel, stelt k.a.a.i.-architecten zich op als creatieve bemiddelaar tussen de erg talrijke deelnemers aan het bouwproces en het complex kluwen van steeds wijzigende voorwaarden.

Een goed ontwerp ontstaat uit het zoeken naar een inherente logica tussen het programma, de constructie en vorm. Vanuit deze logica wordt een dialoog aangegaan met de omgeving die op haar beurt ten goede zal transformeren.

Daartoe zijn  drie basiselementen voor onze architectuur bepalend:
- Ruimtelijke integratie
- Esthetiek
- Functionele ontwikkeling

De ruimtelijke integratie leidt tot een continue interactie tussen de mens en de door hem zelf ontwikkelde en gecreëerde fysieke omgeving.
Een gebouw of ruimte mag de mens niet zelf beheersen, maar moet vooral ten dienste staan van de mensen die gebouw of ruimte zullen beleven, er zullen wonen of werken.

De esthetiek omvat het vermogen om te verrassen en te ontroeren. Een spel creëren met afwisseling van contrasterende vlakken,  uitgevoerd met nodige  vakmanschap die de sierlijkheid van het geheel zullen aantonen. Los van de persoonlijke stijl of voorkeuren, wordt getracht om een blijvende schoonheid te ontwikkelen. Dergelijke architectuur zal leiden tot een blijvende en vooral tijdloze architectuur.
Elk project zal een antwoord zijn op een individuele vraag of programma, en is daardoor uniek op zich, op de manier waarop ieder project zal communiceren met de nabije omgeving en zijn gebruikers.

De functionele ontwikkeling is voor ieder project van primair belang, en zal ervoor zorgen dat elk individu, opdrachtgever, zich geïntegreerd zal voelen in zijn omgeving. Dit bij elke fase in het leven dat door de gebruiker wordt doorlopen, naar bewoonbaarheid en bruikbaarheid of flexibiliteit van de verschillende ruimtes. Elk project zal een antwoord bieden op de behoeften die verschillend zijn van opdrachtgever tot opdrachtgever